رشته های جدید دکتری آزاد 95 - 96

وزرت علوم فهرست ۱۳۳ رشته / گرایش جدید مقطع دکتری دانشگاه آزاد را که به تصویب این وزارتخانه رسیده است، منحصرا برای ورودی های سال تحصیلی ۹۶-۹۵ و پس از آن مجاز اعلام کرد.


براساس فهرست وزارت علوم ۱۳۳ رشته گرایش مصوب دکتری در گروه های علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، دامپزشکی هنر و معماری و کشاورزی منتشر شده است.

در میان گروه های فوق، گروه علوم انسانی با ۷۴ رشته گرایش، فنی و مهندسی با ۳۶ رشته گرایش، گروه علوم پایه با ۱۳ رشته گرایش، گروه دامپزشکی با ۴ رشته گرایش، گروه هنرو معماری و کشاورزی هر کدام با ۳ رشته گرایش به ترتیب بیشترین رشته گرایش های گروه ها را به خود اختصاص دادند و گروه علوم انسانی با ۷۴ رشته / گرایش بیشترین رشته /گرایش های مصوب شده را به خود اختصاص داده است.

تمام ۱۳۳ رشته گرایش دکتری دانشگاه آزاد اسلامی نیمه دوم شهریور ۹۵ به تصویب رسیده اند و تنها برای ورودیهای جدید سال تحصیلی جدید و بعد از آن کاربرد دارند.

 

1474436008 599 وزارت علوم ۱۳۳رشته دکتری دانشگاه آزاد را مجاز اعلام کرد

1474436009 686 وزارت علوم ۱۳۳رشته دکتری دانشگاه آزاد را مجاز اعلام کرد

1474436009 411 وزارت علوم ۱۳۳رشته دکتری دانشگاه آزاد را مجاز اعلام کرد

1474436010 335 وزارت علوم ۱۳۳رشته دکتری دانشگاه آزاد را مجاز اعلام کرد

1474436010 310 وزارت علوم ۱۳۳رشته دکتری دانشگاه آزاد را مجاز اعلام کرد

 

1474436010 540 وزارت علوم ۱۳۳رشته دکتری دانشگاه آزاد را مجاز اعلام کرد

1474436011 742 وزارت علوم ۱۳۳رشته دکتری دانشگاه آزاد را مجاز اعلام کرد

 

1474436011 865 وزارت علوم ۱۳۳رشته دکتری دانشگاه آزاد را مجاز اعلام کرد

نوشتن دیدگاه

ما تضمین میکنیم همیشه به سوالات شما پاسخ دهیم


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

انتشار این مطلب در شبکه های اجتماعی :