۲۵ مرداد آخرین فرصت تکمیل فرم صلاحیت عمومی داوطلبان دکتری

داوطلبان آزمون دکتری ۹۵ که توسط دانشگاه ها پذیرش مشروط شده اند و نسبت به تکمیل فرم تعهد در دانشگاه اقدام کرده اند تا ۲۵ مرداد فرصت دارند فرم صلاحیت عمومی را تکمیل کنند.

انتشار این مطلب در شبکه های اجتماعی :