شرایط نقل و انتقال دانشگاه آزاد

دانشجوی گرامی تاکید می گردد قبل از ثبت نام در سامانه، مفاد این تعهدنامه را به دقت مطالعه نموده و در صورت دارا بودن شرایط و پذیرش مفاد تعهد نامه، با مطالعه دقیق آیین نامه مندرج در سامانه، نسبت به انتخاب گزینه مورد نظر خود اقدام نمایید.

انتشار این مطلب در شبکه های اجتماعی :