برای ما همیشه اعتماد سازی اولین هدف بوده است. تیم همکلاسیا با سابقه 6 ساله در زمینه های آکادمیک در سطح اصفهان توانسته به خوبی جایگاه خود را میان دانشجویان باز کند. از سال 88 تا کنون بیش از 1700 دانشجو برای مقاصد مختلف به ما مراجعه کرده اند و حتی یک مورد نارضایتی نیز مطرح نشده است. همکلاسیا همیشه خود را موظف می داند تا رضایت دانشجویان را فراهم آورد.

ما تضمین میکنیم که:

  • تمامی اخبار ما موثق و معتبر باشند. در همکلاسیا اخبار شایعه پخش نخواهند شد.
  • کاری که اعلام میکنیم را انجام دهیم. هرگونه کمبود و اشتباهی در پاسخ منجر به بازگردانی هزینه خواهد شد.
  • پاسخ های شما کامل و جامع باشند. ما دقیقاً اعلام میکنیم شما چه چیزی به عنوان پاسخ دریافت میکنید.
  • اعتبار شما همیشه در سایت باقی خواهد ماند و تاریخ انقضایی ندارد.
  • همیشه در دسترس باشیم.
  • ایمیل های خود را پاسخ دهیم.

 

انتشار این مطلب در شبکه های اجتماعی :